Billede
Projektanci zdrowego usmiechu

Konstruktører af sundt smil

Garanti

Garanti

Vi er bevidste om vore tandlægers specialiseringsgrad og de løsninger, vi vælger, er blandt de førende i verden. Derfor yder vi vores patienter garanti på al protetikarbejde, som er blevet udført på klinikken.

Helproteser

 • der ydes garanti for maksimalt 2 år
 • ved manglende protese i underkæben eller ved enkelte tandmangler gælder tandlægens garanti kun i 3 til 6 måneder
 • bliver alle tænder i løbet af denne periode erstattet, kan tandlægen udvide garantien, så denne gælder i op til maksimalt 2 år.

Skeletproteser

 • garantien ydes for maksimalt 2 år,
 • alle betingelser som nævnt ovenfor. Herudover: Såfremt patienten ved protesens udlevering har fået erstattet alle tandmangler, skal vedkommende efter 12 måneder komme til kontrolkonsultation. Her kan tandlægen forlænge garantien til maksimalt 2 år, forudsat at patienten stadigvæk har et fuldt tandsæt.

Porcelænsindlæg

 • garantien ydes for maksimalt 5 år
 • såfremt patienten har flere tandmangler end de, tandlægen bliver bedt om at udføre, ydes der kun en garanti på 6 måneder
 • såfremt patienten får udbedret samtlige tandmangler i løbet af 6 måneder, kan garantiperioden forlænges. Patienten forpligter sig i givet fald til kontrolkonsultationer hver 12. måned. Garantien er maksimalt på 5 år. Har patienten derimod ikke fået udbedret samtlige tandmangler i løbet af de seks måneder, forlænges garantiperioden ikke.

Krone- og rodindlæg

 • der ydes garanti på maksimalt 1 år
 • såfremt patienten ved indlæggets udlevering har tandmangler, yder tandlægen ingen garanti. Behandlingen foretages altså på patientens egen risiko.

Udfyldninger

 • der ydes garanti på maksimalt 2 år
 • om der kan ydes garanti, er betinget af de øvrige tænders tilstand. Disse skal være behandlede.

For at behandlingen kan få en succes, er det meget vigtigt, at tandlægen kort efter behandlingens afslutning igen får vurderet tandforholdene og funktionen af det udførte protesearbejde. Derfor skal patienten komme til et kontrolbesøg inden 3 måneder fra aflevering af en onlay, en krone, en bro, en tandprotese samt efter implantatbehandlingens afslutning.

Skulle De have nogle spørgsmål eller tvivl, kan vi gerne besvare disse pr. e-mail.