Billede
Projektanci zdrowego usmiechu

Konstruktører af sundt smil

Enkelt eller flere tandmangler

Enkelt eller flere tandmangler:

Manglen af en eller flere tænder kan afhjælpes på to måder: Den ene metode er, at man til erstatning for den manglende tand indsætter et implantat og påsætter dette en krone. Den anden metode består i, at man erstatter den manglende tand ved at påhæfte erstatningen på nabotænderne. Dette fordrer dog, at disse nærmeste tænder bliver slebet og at der påsættes en trepunktsbro af porcelæn. Porcelænsbroen er fastgjort til 'tand-bropiller' og patienten må ikke tage den ud. Den fylder lige så meget som patientens egne tænder. Ulempen er dog, at man er nødt til at slibe tænder, som ellers ofte er helt sunde. Af denne grund, og fordi at broen hen ad vejen kan komme til at føles ubehagelig, er en løsningen med et implantat at foretrække.

Porcelænskroner og -broer kan udføres på keramisk underlag (PORCERA), glasunderlag (In-Ceram) eller metalunderlag (galvanisk guld, titanium, guldlegeringer eller stål). Hvilken materialetype man vælger at bruge, afhænger af patientens krav til kosmetikken samt antallet af tænder, patienten mangler.

PROCERA - kroner og broer

Fuldkeramisk PROCERA (uden metalunderlag) kan anvendes til genskabelse af enhver form for tand. Fordi der benyttes naturlige komponenter, er det muligt at fremstille tænder, der helt ligner naturlige tænder. Dertil kommer, at de er dobbelt så stærke som andre keramiske løsninger. Kroner og broer i Procera-porcelæn er slidstærke, er lysledende (hvilket får dem til at ligne naturlige tænder endnu mere), ændrer ikke farve og passer perfekt. På grund af disse egenskaber anbefaler man især Procera til fortænder.

PROCERA® ZIRCONIA BRO

Den fuldkeramiske Procera® Zirconia bro – en nyhed inden for Procera-systemet. Fremstillet og ideelt tilpasset af en ny Procera® Forte scanner og meget stærk. Broen er udført i svensk Procera® procelæn på porcelænsunderlag og vil give en helt usædvanlig og permanent kosmetisk virkning. De vil næsten ikke kunne mærke forskellen mellem egne sunde tænder og tænderne i en Procera® Zirconia bro.

IN-CERAM ALUMINA - kroner og broer

Enkelte fuldporcelænskroner og -broer udført efter IN-CERAM ALUMINA metode giver meget pæn effekt. Derfor anbefales løsningen til fortænder. De er biokompatible med mundens miljø og er perfekt nøjagtige.

Porcelænskroner  og broer sat på guld

Denne løsning forbedrer kosmetikken ved misfarvede, brækkede tænder, tænder med forkert form eller med flere plomber. Guld, som er underlagsbasis for porcelæner, sidder meget tæt ved tandvævet, hvilket i høj grad bidrager til at modvirke karies, ligesom det ikke forårsager infektioner. Guld kan ikke ses i patientens mund.

Lyshærdede symfony - komposit kroner 

Denne løsning anvendes ved dårligt udformede eller misfarvede tænder, idet den forbedrer disse tænders udseende.

Porcelænsbelægning

Denne løsning forbedrer udseendet på tænder, der er misfarvede, knækkede eller dårligt udformede – og ligeledes på tænder, der er blevet misfarvede som følge af en rodbehandling. Fordi porcelænsbeklædningen har sin fordel ved at kunne klæbe direkte til tandvævet, er det en betingelse, at tanden er uden fyldning, for at man kan benytte porcelænsbeklædninger. Porcelænsbeklædninger ændrer ikke tandens farve.