Billede
Klinika

Konstruktører af sundt smil

Refundering

Siden 1.05.2004 er Polen medlem af Den Europæiske Union.

Enhver patient, der modtager lægebehandling i EU, kan få refundering af sundhedsydelser efter de samme regler som ved behandling i Danmark.

Den nødvendige dokumentation udarbejdes på tysk eller på engelsk .

Vi samarbejder med næsten alle sygekasser i Europa.Som en klinik afregner vi ikke med dem direkte. Det er patienten, der altid betaler selv i klinikken for den foretagne behandling. Efter behandlingens afslutning kan patienterne individuelt afregne med deres sygekasse. Vi bestræber os på at give vores patienter fra Danmark en mulighed for at få refundering af behandlingsudgifter. I vores klinik får patienter fra Danmark:

  • en behandlingsplan og en omkostningsoversigt på tysk eller engelsk (som regel 1 time efter forundersøgelsen)
  • en regning på dansk (efter afsluttet behandling).

Danmark SYGEFORSIKRING

Generelt om "danmark"s tilskud i udlandet.

Under de enkelte tilskud er der anført, om "danmark" dækker ydelser og behandlinger i andre lande i EU/EØS end i Danmark.

Hvis det er anført, at der dækkes i EU/EØS-landene, dækkes foruden i Danmark også i de andre lande i EU/EØS. Det er alle EU-medlemslandene samt Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz.

"danmark" dækker dog ikke den del af udgiften, der er omfattet af Den offentlige Sygesikring, Den offentlige Rejsesygesikring eller dækket af kommunen i henhold til § 4 C i lov om sygehusvæsenet.

Kravene til dokumentation for at få dækning i udlandet er som i Den offentlige Sygesikring:

  • Specificeret og kvitteret regningsmateriale med påført navn, adresse og personnummer for den der har fået ydelsen.
  • Beskrivelse af ydelsen.
  • Kopi af eventuel lægehenvisning.
  • Dokumentation for at behandleren i det andet land er autoriseret i dette land. · De nævnte dokumentationer skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk.
  • Hvis der tillige er dækning i henhold til § 15 a i Lov om offentlig Sygesikring eller i henhold til Den offentlige Rejsesygesikring, skal afregningsbilag fra Den offentlige Sygesikring afleveres til "danmark".
  • Ved operationer i EU/EØS-landene hvad enten det er ambulant eller under indlæggelse, skal søges "danmark"s forhåndsgodkendelse.
  • Ved operationer i Danmark skal alene søges forhåndsgodkendelse til operationer under indlæggelse, se afsnittet Operationer.

     
     
Det er nu 1000 patienter, der uden problemer har modtaget refundering af behandlingsudgifter på grundlag af vores dokumentation.

Images
Billede
E Karty

Betaling med kort

Med os kan du også betale med dit betalingskort eller kreditkort