Billede
Implanty

Konstruktører af sundt smil

Totalt tandtab

Det er muligt at genskabe alle tænder i over- eller underkæben, og hertil kan man anvende to metoder: Man kan vælge enten en tandprotese eller implantatbehandling. I mange tilfælde kan en tandprotese udfylde sin funktion, men med tiden vil kæbebenet begynde at svinde. Som følge af dette svind vil protesen efterhånden begynde at sidde dårligt og blive til gene eller ligefrem ubehag for patienten.

Mange patienter ønsker ikke tandprotesen, hvilket har både psykologiske og sociale grunde. Denne gruppe bliver større dag for dag. Følelsen af, at de har fået et helt nyt tandsæt er af uvurderlig værdi og sikrer dem en helt ny livskvalitet!

På vor klinik kan vil tilbyde flere muligheder for at erstatte tabte tænder ved hjælp af implantater. Neden for beskrives nogle af disse:

I. Aftagelige proteser placeret på nogle få implantater:

Særligt ved fuldstændig tandmangel i over- eller underkæben er det vigtigt at en helprotese kan holde. Klassiske dentalløsninger er ikke i stand til at yde en tilfredsstillende stabilitet for helproteser.

Sådanne vanskeligheder undgås, hvis der benyttes en løsning, der støtter sig på nogle få implantater. Proteser af en sådan type kaldes overdenture. Her forbindes protesen med implantater ved hjælp af en tryklås eller bjælker, som støtter protesen. En løsning, hvor der er valgt 2 til 4 implantater sikrer et betydeligt velvære, når protesen bruges.

II. Faste proteser placeret på nogle få implantater:

Proteser kan holdes bedst fast, hvis de er fast placerede på implantater. I underkæben vil protesen typisk være fastgjort på 6, i overkæben på 8 implantater.

Proteser, som er fastgjorte på denne måde, giver patienten en næsten perfekt følelse af at have fået sine oprindelige tænder igen, både mht. protesens funktionsduelighed og udseende. Ingen andre løsninger opfylder begge kriterier i samme grad.

Hvis kæben har særligt gunstige tandbensforhold, vil det være nok at anvende blot 4 implantater til at fastgøre protesen.

Det er tandlægen, som under konsultation vil kunne afgøre, om man kan anvende All-on-4 systemet på den pågældende patient. Det er nødvendigt at foretage en undersøgelse og en indgående analyse af tredimensionelle røntgenbilleder (en såkaldt tomografi).

Herudover kan vi tilbyde:

Zygoma Brånemark - løsningen anvendes, hvis der er en ringe del af kæbeben i overkæbens sidedel.

Brånemark Novum (en bro lagt på 3 implantater) - anvendes i tilfælde, hvor der er total tandmangel i underkæben.