Billede
Projektanci zdrowego usmiechu

Konstruktører af sundt smil

Behandlingsfaser

1. fase: diagnosticeringsfasen. Her tager vi aftryk af tænderne i over- og underkæben og foretager en nødvendig RTG-undersøgelse.

På grundlag af denne foretager vi en grundig opmåling af tandsættet, beregninger og simulationer. Herudfra kan vi vælge den rigtige bøjle for patienten og planlægge behandlingen på sådan en måde, at den hurtigst muligt giver de ønskede resultater, og at behandlingsforløbet er afstemt patientens forventninger.

Efterfølgende konsultationer:

Behandlingens succes er betinget af kontrolkonsultationer. Patienten skal besøge tandlægen mindst een gang om måneden. Under disse besøg kan tandlægen kontrollere fremgang i behandlingen og regulere den styrke, som bøjlen påvirker tænderne med. Regelmæssige kontrolbesøg er meget vigtige for et korrekt behandlingsforløb. Ved manglende kontrol ville en bøjle fx kunne afstedkomme uforudsete konsekvenser, som er langt fra det tilsigtede: For eksempel ved at forværre den eksisterende tandfejl eller ved at forårsage en ny fejl af tandstillingen.

3. fase: Tandregulering afsluttes med en såkaldt retentionsbehandling. Behandlingen er meget vigtig, idet den medvirker til at fastholde en korrekt tandstilling. Hos børn og unge tager retentionsbehandlingen mindst så lang tid som behandling med en fast bøjle. I nogle tilfælde (især hos voksne) er behandlingstiden afhængig af problemets omfang.

Tandregulering er smertefri (undtagelser kan være de tilfælde, hvor man får fjernet en eller flere tænder). Lige efter at bøjlens er blevet sat på, vil nogle patienter mærke nogle gener. Disse forsvinder som regel efter en lille uges tid. Man kan også mærke, at tænderne er lidt "løse", hvilket er et normalt symptom i forbindelse med bøjlepåsætning. Man kan ligeledes opleve tilsvarende gener, efter hver regulering af bøjlen, dog i et mindre omfang. De kan i den situation tage almindelige smertestillende midler.

Resultatet af en rigtig behandling kan ikke overvurderes! Den giver patienten et pænt smil og sundheden tilbage!