Włoskie radio

Polsk
Teaser: 

W lutym 2005r. we włoskim radio wyemitowano audycję, w której omawiano wzrost zainteresowania usługami stomatologicznymi oferowanymi przez dentystów w Polsce. Działalność Kliniki HAHS PROTODENS w Szczecinie autorzy audycji zaprezentowali jako dobry przykład ilustrujący przyczyny tego zjawiska.

Data: 
luty 2005r.